Avís Legal.

1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

 

La present pàgina web té com a objecte mostrar i oferir els serveis que ofereix VERMAQ 2003 S.L. en la seva activitat professional com a EMPRESA DEDICADA A LA VENDA I REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA INDUSTRIAL CÀRNIA I ALIMENTÀRIA amb la intenció legítima de donar a conèixer al públic el bon fer dels seus professionals, Tècnics, la tecnologia que utilitzen i les instal·lacions de les quals disposen, entre d’altres.

El present avís legal regula l’ús del lloc web http://vermaq.es (d’ara endavant, EL LLOC WEB), del qual és titular VERMAQ 2003 S.L. (d’ara endavant, EL PROPIETARI DEL LLOC WEB i/o VERMAQ).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DEL LLOC WEB atorga la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, les quals poden sofrir modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant del PROPIETARI DEL LLOC WEB o davant de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

 

2. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

 

EL PROPIETARI DEL LLOC WEB, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa de que:

 • La seva denominació social és: VERMAQ 2003 S.L.
 • El seu nom comercial és: VERMAQ.
 • El seu CIF és: B57184822.
 • El seu domicili social es troba a: Rambla Rei en Jaume nº36, CP07500 Manacor, Illes Balears.
 • Inscrita al Registre Mercantil de les Illes Balears, Palma de Mallorca; Tom 1961 – Llibre 0 – Full 202 – Secció 8 – Fulla núm. PM-43013 – Inscripció 1.

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallarem a continuació:

 • Telèfon: 971556022
 • Email: administracion@vermaq.es
 • Adreça postal amb adjunció de fotocòpia del DNI: Rambla Rei en Jaume nº36 CP07500 Manacor Illes Balears

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DEL LLOC WEB es consideraran eficaces, per a tots els efectes, quan es realitzin mitjançant correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

 

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

 

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, EL PROPIETARI DEL LLOC WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts al seu lloc web al previ compliment del corresponent formulari.

L’usuari pot navegar per la pàgina de forma gratuïta acceptant la política de cookies.

Pot sol·licitar informació acceptant la política de privadesa i donant el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes les dades que comuniqui al PROPIETARI DEL LLOC WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DEL LLOC WEB i a no emprar-los per a, entre d’altres:

 • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar accions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DEL LLOC WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el PROPIETARI DEL LLOC WEB presta els seus serveis.
 • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DEL LLOC WEB o de tercers i, si s’escau, extreure informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DEL LLOC WEB o de tercers.
 • Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això sigui legalment permès.
 • Recollir dades amb finalitat publicitària i d’enviar publicitat de qualsevol tipus i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi una sol·licitud prèvia o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codi font, constitueixen una obra de la qual la propietat pertany al PROPIETARI DEL LLOC WEB, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà del que sigui estrictament necessari per al correcte ús del lloc web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i realitzar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin en servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

A més, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat del PROPIETARI DEL LLOC WEB, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atorgui a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queda prohibit.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el PROPIETARI DEL LLOC WEB i el propietari del lloc web en el qual s’estableix, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DEL LLOC WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que tinguin la intenció d’establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DEL LLOC WEB. En tot cas, l’hiperenllaç només permetrà l’accés a la pàgina d’inici o pàgina principal del nostre lloc web, a més, haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el PROPIETARI DEL LLOC WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bones costums i a l’ordre públic.

EL PROPIETARI DEL LLOC WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari els doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les accions que realitzi en base als mateixos.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

 

El contingut del present lloc web té caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EL PROPIETARI DEL LLOC WEB exclou, en la mesura que permeti l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d’exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les accions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest lloc web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquest lloc web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARIO DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

 
 

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de enviar una notificació al PROPIETARI DEL WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web d’EL PROPIETARI DE LA WEB, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca (Espanya).

 

PUBLICACIONS

 

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen lúnic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

4. LEGISLACIÓ APLICABLE

 

Les condicions presents es regeixen per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Castellà.

La prestació del servei del lloc web i les presents Condicions Generals d’Ús del Portal es regeixen per la Llei espanyola i en particular per la Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i altres normes concordants. En la mesura que així ho permeti la llei, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Manacor.